TIPZ behoudt NRTO Keurmerk en CRKBO registratie

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit voor aanbieders van opleidingen en trainingen. TIPZ bezit het NRTO-keurmerk. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat TIPZ voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.
Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. TIPZ heeft onlangs een audit gehad en heeft met succes het NRTO Keurmerk verlengd. Zie voor meer informatie http://www.nrto.nl/keurmerk  of bekijk de animatie https://vimeo.com/249786054

CRKBO: erkenning voor onze organisatie zodat wij ons aanbod BTW-vrij aan mogen bieden. ook hiervoor heeft TIPZ onlangs een audit gehad en de CRKBO registratie weer verlengd.

Op deze manier kunnen wij u met kwaliteit van dienst zijn!