Training:

Sensorische informatie verwerking bij kinderen en jongeren

Herkennen van en omgaan met problemen in de zintuiglijke informatieverwerking.
 • Voor HBO geschoolde hulpverleners
 • 3 bijeenkomsten van 4 uur
 • Studielast zelfstudie 4 uur
 • SKJ accreditatienummer / ID nummer SKJ202156

Algemeen leerdoel

Na het volgen van deze training weet de hulpverlener meer over prikkelgevoeligheid en de betekenis daarvan in het dagelijks leven. De cursist leert hoe kinderen met problemen in de sensorische informatie verwerking te herkennen, het gedrag te analyseren en zo te komen tot een beeld waarin de koppeling tussen sensoriek en gedrag duidelijk wordt.

Inhoud

Professionals in de zorg die met kinderen werken zijn vaak zeer breed geïnteresseerd. Er zijn immers nogal wat factoren die invloed hebben op het gedrag van kinderen. Zo’n brede blik is goed. Daar ligt een pittige taak, wat haal je wel en wat haal je niet binnen. Wat voegt wat toe en wat is overbodig? Waar is vraag naar? Maar ook waar heb je wel degelijk wat aan in je dagelijkse contacten met kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten?

Je hoort het vaak: “Oh hij / zij is zo prikkelgevoelig. Wat kunnen we doen?” Wat is helpend? Wat is sensorische informatieverwerking? Wanneer heeft een kind last van SI problemen? En wanneer heeft de omgeving last van het gedrag op prikkels? Hoe kunnen we leren te herkennen dat een prikkel vervelend is, of dat een extra prikkel helpend kan zijn?

Allemaal vragen die in deze training worden behandeld. Binnen de training wordt dieper ingegaan op de verschillende sensorische gebieden en de betekenis hiervan in het dagelijks leven. Wat is een normale sensorische ontwikkeling en wanneer spreek je van een abnormale sensorische ontwikkeling? Wat is de rol van de zorgprofessional hierin?

Bijeenkomst 1

Onderwerpen:

 • Schema van Ayres, de normale sensorische ontwikkeling.
 • Het visuele systeem (het zien)
 • Het auditieve systeem (het horen)
 • Eigen ervaringen met nabij zintuigen

Bijeenkomst 2

Onderwerpen:

 • Kwadrant model
 • Het vestibulaire systeem (zwaartekracht en beweging)
 • De propriocepsis (spieren en gewrichten)
 • Zelf ervaren
 • Gedrag m.b.t. zintuigelijke ervaring

Bijeenkomst 3

Onderwerpen:

 • Tactiele systeem
 • Smaak en reuk
 • Coaching in de begeleiding bij kinderen met S,I, problemen
 • Toetsing

Voor wie

HBO-geschoolde jeugdhulpverleners; werkzaam in de ambulante jeugdzorg of de jeugd-ggz.

HBO-geschoolde hulpverleners werkzaam in het ambulante veld van de psychosociale hulpverlening of de psychiatrie.

Toelatingseis/vooropleiding

HBO

Duur en omvang

3 bijeenkomsten van 4 uur

Groepsgrootte

Max. 20 deelnemers

Niveau

Post HBO

Studielast

16 uur, 3 lessen a 4 uur, zelfstudie 4 uur

Toetsing

Schriftelijk

Erkenning / accreditatie

SKJ 22 punten

Docenten

Heidi Schrijen

Kosten

€ 300,- (vrijgesteld van BTW)

Cursusdagen & Locatie

3
1 3 mrt 2020
09:00-13:00u
Helmond
2 17 mrt 2020
09:00-13:00u
Helmond
3 31 mrt 2020
09:00-13:00u
Helmond
4
1 15 okt 2020
09:00-13:00u
Helmond
2 29 okt 2020
09:00-13:00u
Helmond
3 12 nov 2020
09:00-13:00u
Helmond