Training:

Seksuele gezondheid en autisme

Seksualiteit is van en voor iedereen en moet dus ook bespreekbaar zijn. Praktijkgericht en grensverleggend.

Algemeen leerdoel

Door deelname aan de training ‘Seksuele gezondheid & Autisme’ word je op de hoogte gebracht van actuele informatie over seksuologische modellen en effectieve interventies .

De drie bijeenkomsten starten vanuit de praktijkervaring van de deelnemers en geven ruimte voor het opdoen van specifieke kennis en het oefenen van vaardigheden binnen een veilige setting. Je krijgt informatie en leermiddelen aangeboden om de seksuele gezondheid van cliënten in een hulpverleningscontext bespreekbaar te maken. In het leeraanbod is er specifieke aandacht voor de seksualiteitsbeleving van cliënten met autisme.

Als deelnemer word je uitgedaagd tijdens de bijeenkomsten, maar ook door het lezen van interessante literatuur en het maken van thuisopdrachten. Het is belangrijk om uit de comfortzone te treden als professional en op zoek te gaan naar je sterke en minder sterke kanten wat betreft het praten over seksuele vragen en problemen. Tijdens de training zal je worden begeleid door een trainer consulent seksuele gezondheid NVVS.

Inhoud

De deelnemers vergroten de kennis over de seksuele rechten van de mens (WHO, 2010), de seksuele biografie, seksuele levensloop (Rutgers, sd), het Biopsychosociale circulaire model (Leussink & Ramakaers, 2014) en de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren (S. Maris, 2014). In een veilige setting leren de deelnemers communiceren over de seksuele gezondheid van cliënten in de hulpverlening en wordt er verkend welke interventies in de praktijk toegepast kunnen worden

Tijdens de tweede bijeenkomst leren de deelnemers over de verklaringsmodellen van autismespectrumstoornissen en de psychoseksuele ontwikkeling van adolescenten in dit spectrum (Boudesteijn, 2011). Zij maken kennis met de effectieve preventieve interventie ‘Ik Pubertraining ‘  (Boudesteijn, 2011) en krijgen zicht op de aandachtspunten in de seksuele vorming van kinderen en jongeren met autisme.  Zij leren de hulpvraag van de cliënt te verhelderen met behulp van het BETTER model (TNO, 2018) en leren daarbij samen met de cliënt op zoek te gaan naar een passende begeleider, counselor of behandelaar. De deelnemers maken kennis met de interventie ‘Vlaggensysteem Buiten de Lijnen’ (www.sensoa.be, sd) en zij leren werken volgens het PLISSIT model  (Leussink & Ramakaers, 2014)en tonen zich daarmee bewust van de eigen competenties die belangrijk zijn voor het spreken over seksuele gezondheid met cliënten.

Na de laatste bijeenkomst ben je in staat om antwoorden te formuleren op persoonlijke leervragen. Tevens heb je geoefend met het bespreekbaar maken van seksueel gedrag binnen een veilige leeromgeving wat zorgt voor een positieve ontwikkeling van je professionele vaardigheden volgens het BETTER- en PLISSIT model. (TNO, 2018). Ook ben je op de hoogte van de huidige sociale kaart voor het eventueel doorverwijzen van hulpvragen op het gebied van de seksuele gezondheid van je cliënten. (NVVS, sd).

Over de docent

Sanne Klunder
Consulent seksuele gezondheid NVVS en Sociaal pedagogisch hulpverlener

Sanne was jaren werkzaam in de residentiële zorg. Zij besloot zich te specialiseren in de wereld van seksuologie. Op deze manier kon zij meer cliënten behandelen en haar vakkennis uitbreiden.
Tijdens haar werkzaamheden werkt ze samen met deskundige professionals in heel Nederland.
In Brabant en omstreken werkt ze o.a. nauw samen met opvoedondersteuners en autisme specialisten. Ze gaat uit van een praktische aanpak en werkt daarbij volgens het PLISSIT model.

Voor wie

Jeugd- en gezinsprofessionals. HBO geschoolde hulpverleners werkzaam in het ambulante veld van psychosociale hulpverlening of psychiatrie.

Toelatingseis/vooropleiding

HBO

Duur en omvang

3 bijeenkomsten van 4 uur

Groepsgrootte

maximaal 15

Niveau

post-HBO

Studielast

12 contacturen + 7 uren zelfstudie

Toetsing

Schriftelijk

Erkenning / accreditatie

SKJ 14,5 punten

Docenten

Mw. S. Klunder Bsc

Kosten

€ 300

Cursusdagen & Locatie