Training:

Beroepscode en Tuchtrecht

Voor (her)registratie SKJ is een geaccrediteerde training Beroepscode en Tuchtrecht verplicht. Bestaande uit een basistraining en verdiepingstraining.

Algemeen leerdoel

Ouders en jeugdigen die een beroep doen op hulp van jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals moeten er van uit kunnen gaan dat ze de best mogelijke hulp krijgen. Hiervoor werken professionals autonoom, transparant en zorgvuldig vanuit verschillende kaders; vakinhoudelijke richtlijnen, de beroepscode en wetten. Vanuit de beroepsgroep is er een beroepscode opgesteld, hierin zijn de beroepsethische normen vastgelegd die een professional bij de uitvoering van het werk in acht neemt. Sinds 1 januari 2015 geldt het tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals.

Voor de herregistratie van de jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals, in het beroepsregistratie van de SKJ, is een geaccrediteerde training beroepsethiek verplicht. Er dient een basis- en verdiepingstraining van twee dagdelen gevolgd te worden die gericht is op professionele standaarden en beroepsethiek. Onderstaande twee modules voldoen aan deze eisen.

Inhoud

Basistraining beroepscode en tuchtrecht (4 uur ochtend of middag):
Inhoud van de training
Kennis over beroepsethiek; beroepscode en tuchtrecht
Toepassen van kennis op dilemma’s van de jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals
Verantwoorden van je keuzes
Het gebruik van een moreel beraad

Verdiepingstraining beroepscode en tuchtrecht (4 uur ochtend of middag):

Door regelmatig op je eigen handelen te reflecteren en je handelen en kennis te toetsen bij collega’s onderzoek je je eigen professionaliteit. Hierbij maak je gebruik van de beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen. Hierbij is een lerende houding van groot belang, professionals die zich willen ontwikkelen en daar ook de ruimte voor nemen.

Kennisquiz
Introductie van de richtlijnen
Tuchtrecht en de praktijk van de jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals
Klachtrecht; Voor wie geldt wat en wat is het doel van klachtrecht
Koppeling naar de eigen praktijk; hoe geef je in je dagelijkse werk invulling aan je professionele autonomie?

Toetsing

Na de training nemen de deelnemers deel aan een moreel beraad (of organiseren er een) en schrijven daar een reflectie verslag over die zij naar de docent mailen.  Dit verslag moet met een voldoende beoordeeld worden, is dat niet het geval dan krijgt de deelnemer nog een herkansing.

Over de docent

Margreet Timmer

Margreet werkt sinds 1988 in de jeugdhulpverlening waarvan 12 jaar als gezinsvoogd bij Bureau Jeugdzorg. Sinds 2005 heeft zij meerdere opleidingen Signs of Safety gevolgd bij o.a. Andrew Turnell, Sonja Parker en Susie Essex. Van 2007 t/m 2011 maakte zij deel uit van het High Risk team van BJZ Drenthe en gaf uitvoering aan het opstellen van veiligheidsplannen en coachen van medewerkers in het werken volgens Signs of Safety.  Inmiddels geeft ze al heel wat jaren diverse trainingen en is mediator en kind behartiger. Zij heeft 5 jaar als coördinator bij het LOCK, Landelijk opleidingscentrum Kindermishandeling gewerkt. Namens het LOCK coördineerde ze twee projecten; ‘Samen sterk in de aanpak van kindermishandeling’ met als doel het ontwikkelen van een handreiking voor gemeenten en het project ‘Versterking vroeg signalering, preventie en ketensamenwerking bij scheidingsproblematiek’

 

Deze training kan ook incompany verzorgd worden. Data en locatie worden dan in overleg vastgesteld.

Voor wie

Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals

Toelatingseis/vooropleiding

nvt

Duur en omvang

2 dagdelen van 4 uur

Groepsgrootte

12

Niveau

MBO+ / HBO

Studielast

13 uur

Toetsing

schrijven van een reflectieverslag

Erkenning / accreditatie

SKJ 13 punten

Docenten

Margreet Timmer/ Summer Koster

Kosten

€ 425

Cursusdagen & Locatie

1
1 26 okt 2020
08:30-12:30u
Helmond
2 9 nov 2020
08:30-12:30u
Helmond