Beroepscode en Tuchtrecht
Voor (her)registratie SKJ is een geaccrediteerde training Beroepscode en Tuchtrecht verplicht. Bestaande uit een basistraining en verdiepingstraining.
Omgaan met agressie
Steeds meer medewerkers krijgen ermee te maken: 'agressief gedrag". Hoe ga je hiermee om? Hoe kun je dit reguleren?
WORKSHOP Ik ben echt, wie ben jij?
Interactieve workshop gericht op professionele ontwikkeling
Echt blijven
Echt zijn, echt blijven. Makkelijk?
Seksuele gezondheid en autisme
Deze training geeft je actuele informatie over seksuologische modellen en effectieve interventies. Praktijkgericht en grensverleggend.
WORKSHOP Verslaving en autisme
Interactieve workshop waarin je meer over verslaving bij autisme leert.
WORKSHOP Professionals zijn net mensen
Interactieve workshop waarin je als professional bewuster wordt van je eigen aandeel.
WORKSHOP Suïcide preventie
Interactieve workshop waarin je leert wat je als professional nodig hebt in de omgang met suïcidale cliënten.
WORKSHOP Omgaan met jonge cliënten en ASS
Interactieve workshop met tips, handvatten en tools om op een speelse, bij jouw cliënt passende manier, te ontdekken wat hem/ haar bezig houdt.
Mindfulness toepassen in je werk als ambulant begeleider
Leer mindfulness toepassen tijdens je begeleiding.
Afstemmen op de sociaal emotionele behoefte van je cliënt
Sociaal Emotioneel onderzoek: wat houdt het in en hoe kun SEO inzetten in de praktijk
Samen met je cliënt problemen en conflicten aanpakken
“Omgaan met problemen en conflicten is een levensvaardigheid”
Ouders begeleiden met een systemische bril
Een ervaringsgerichte training...
ToM en SOVA in de begeleiding van kinderen met ASS
Niemand is hetzelfde maar problemen in de sociale communicatie en sociale interactie hebben kinderen met ASS allemaal
Sensorische informatie verwerking bij kinderen en jongeren
Herkennen van en omgaan met problemen in de zintuiglijke informatieverwerking.
Autisme Spectrum Stoornis en comorbiditeit
Wil je hierover meer weten? Betere aansluiting vinden bij je cliënt? Meer zicht op mogelijkheden van behandeling en begeleiding?
Het toepassen van de basisprincipes van CGT
Cognitieve Gedragstherapie is een effectieve methode om mensen te leren anders tegen problematische situaties aan te kijken
Oplossingsgericht werken en community support
Leer effectief te begeleiden aan de hand van concrete resultaten. Technieken om  systematisch te werken volgens het KOP-model.
Het begeleiden van mensen met autisme in hun omgeving
TIPZ geeft met deze training meer inzicht in Autisme Spectrum Stoornissen