Beroepsethiek Basis en Verdieping
Deze training is voor Jeugdzorgwerkers en Jeugd- en gezinsprofessionals een verplicht onderdeel. Met een basistraining en verdiepingstraining.
Omgaan met agressie
Steeds meer medewerkers krijgen ermee te maken: 'agressief gedrag". Hoe ga je hiermee om? Hoe kun je dit reguleren? Praktijkgericht!
WORKSHOP Ik ben echt, wie ben jij?
Interactieve workshop gericht op professionele ontwikkeling
Echt blijven
Echt zijn, echt blijven. Makkelijk?
Seksuele gezondheid en autisme
Seksualiteit is van en voor iedereen en moet dus ook bespreekbaar zijn. Praktijkgericht en grensverleggend.
WORKSHOP Verslaving en autisme
Interactieve workshop met veel informatie over verslaving en autisme. Vanuit de praktijk aangeboden met bruikbare tips.
WORKSHOP Professionals zijn net mensen
Interactieve workshop waarin je bewuster wordt van de invloed op je werkomgeving. Benut je eigen vaardigheden optimaal voor een ander.
WORKSHOP Suïcide preventie
Interactieve workshop waarin je leert wat je als professional nodig hebt in de omgang met suïcidale cliënten. Met effectieve communicatie oefeningen.
WORKSHOP Suïcide preventie ONLINE
Interactieve workshop waarin je leert wat je als professional nodig hebt in de omgang met suïcidale cliënten. Met effectieve communicatie oefeningen.
WORKSHOP Omgaan met jonge cliënten en ASS
Interactieve workshop met tips, handvatten en tools om op een speelse, bij jouw cliënt passende manier, te ontdekken wat hem/ haar bezig houdt.
Mindfulness toepassen in je werk als ambulant begeleider
Leer mindfulness toepassen. Wat werkt voor jou en hoe pas je dit toe in de praktijk. Beter bewust van jezelf is beter voor de ander tijdens je werk.
Afstemmen op de sociaal emotionele behoefte van je cliënt
Sociaal Emotioneel onderzoek: wat houdt het in en hoe kun je de uitslag van een SEO onderzoek inzetten in de praktijk.
Samen met je cliënt problemen en conflicten aanpakken
“Omgaan met problemen en conflicten is een levensvaardigheid”. Herkennen en voorkomen van conflicten en er mee omgaan.
Ouders begeleiden met een systemische bril
Een ervaringsgerichte training...
ToM en SOVA in de begeleiding van kinderen met ASS
Niemand is hetzelfde maar problemen in de sociale communicatie en sociale interactie hebben kinderen met ASS allemaal
Autisme Spectrum Stoornis en comorbiditeit
Wil je hierover meer weten? Betere aansluiting vinden bij je cliënt? Meer zicht op mogelijkheden van behandeling en begeleiding?
Het toepassen van de basisprincipes van CGT
Cognitieve Gedragstherapie is een effectieve methode om mensen te leren anders tegen problematische situaties aan te kijken
Oplossingsgericht werken en community support
Leer effectief te begeleiden aan de hand van concrete resultaten. Technieken om  systematisch te werken volgens het KOP-model.
Het begeleiden van mensen met autisme in hun omgeving
TIPZ geeft met deze training meer inzicht in Autisme Spectrum Stoornissen